2310937122 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 32, Θεσσαλονίκη calibropapagianni@yahoo.gr